Chào buổi tối

Thực hiện dịch vụ thị thực (visa) dễ dàng hơn với Siêu ứng dụng du lịch

Ứng dụng TripU hoàn toàn MIỄN PHÍ! TẢI NGAY

Nước ngoài
Việt Nam
  • CHỌN THỊ THỰC (VISA)
    Lựa chọn
  • ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN
    Mẫu đơn
  • XÁC NHẬN VÀ THANH TOÁN
    Thanh toán

Bạn đã lựa chọn: Vietnam visa

Số lượng khách nộp thị thực (visa):

remove
1
add

Loại thị thực (visa) bạn mong muốn:

Chọn nơi đăng ký

Loại áp dụng

Vui lòng cho TripU biết mong muốn của bạn

Lưu ý: đây là thông tin thêm và không bắt buộc. Tùy thuộc vào yêu cầu của đại sứ quán và tình trạng hộ chiếu của đơn sự. Chuyên viên của TripU sẽ liên hệ trực tiếp bạn để tư vấn thêm.

Bạn muốn tư vấn thêm các dịch vụ khác không?

Bạn có thể lựa chọn nhiều hơn 1 hoặc để trống phần này.
Thông tin Quý khách để lại sẽ được các bạn tư vấn viên liên hệ sau.
Chi phí này chưa bao gồm trong giá thị thực đã báo.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP?

TÓM TẮT DỊCH VỤ
(*) Bắt buộc điền thông tin
Cần hỗ trợ từ
Vui lòng gọi: 1900-9066
Gặp tư vấn viên TripU
Nhấn vào đây
Yêu cầu thêm thông tin
* Bắt buộc điền thông tin

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Nếu một số thông tin nào mà bạn cung cấp bị thiếu, chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu xin thị thực của bạn.

Chúng tôi có quyền từ chối thực hiện yêu cầu xin thị thực của bạn, nếu thông tin của bạn cung cấp không đúng và xác thực.

Cookies được sử dụng để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách chọn đồng ý, bạn chấp thuận cho chúng tôi sử dụng cookies. Từ chối Đồng ý